نوشته شده توسط : مصطفی
تعداد صفحات : 93 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

هدف کلی

اهداف جزیی

فرضیات پژوهش

فرضیه اصلی

فرضیه های فرعی

متغییرهای پژوهش

تعاریف نظری و تعاریف عملیاتی تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

تعاريف سلامت رواني

تاريخچه سلامت رواني

تعاريف و نظريه هاي سلامت رواني

نظريه هانس سليه

واكنش هشدار دهنده

ضربه

مواجهه با ضربه

مقاومت

فرسودگي

عواقب استرس

عوامل مؤثر در تشديد سلامت رواني

دوام و امكان كنترل طول دورة سلامت رواني

قابليت پيش بيني

ارزيابي شناختي

شدت

ميزان اعتمادبه نفس و احساس كارآيي

نقش محيط و حمايتهاي اجتماعي

روشهاي پيشگيري از ايجاد استرس

هدفهاي كوتاه مدت

هدفهاي دراز مدت

هدف نهايي

اعتماد به نفس

اعتماد به نفس چیست؟0

اعتماد به نفس رفتاری

اعتماد به نفس احساسی و عاطفی

اعتماد به نفس روحی و معنوی

توکل، اعتماد به نفس ایجاد می کند

عوامل موثر بر اعتماد به نفس

وي‍‍ژگيهاي افراد داراي اعتماد به نفس بالا

تعاريف و نظريهاي پيشرفت تحصيلي

مدل كارول در يادگيري مدرسهاي

عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي

شاخصهاي خانواده و تأثير آن در پيشرفت تحصيلي

محيط خانواده

جو عاطفي و رواني خانواده

بي سوادي يا كم سوادي والدين

وضعيت اقتصادي خانواده

ناكافي بودن امكانات خانواده

تغيير محل سكونت

وعدم آگاهي والدين از شيوه‌هاي مطالعه

يبيماري جسمي يا رواني والدين

برخي از عوامل فردي و شخصيتي مؤثر در امر پيشرفت تحصيلي

انگيزش و پيشرفت تحصيلي

بخودانگاره و پيشرفت تحصيلي

آمادگي

داشتن هدف

برنامه ريزي كردن

سازماندهي

پشتكار و تلاش

تمرين و تكرار

تمركز

سازش نايافتگي رفتاري

واكنش نسبت به ناكامي

نقش ورزش در پيشرفت تحصيلي

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

آزمونهاي پيشرفت تحصيلي

پیشینه داخلی مربوط به موضوع تحقیق

پیشینه خارجی مربوط به موضوع تحقیق

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

روش تحقیق

جامعه آماری

حجم نمونه

ابزار اندازه گیری تحقیق

پرسش نامه سلامت عمومي HQ

پرسشنامه اعتماد به نفس (این پرسشنامه از  تا گویه تشکیل شده است)

شیوه نمره گذاري

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

آمار توصیفی

آمار استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادهای کاربردی

منابع فارسی

منابع انگلیسی

پیوست ها

پرسشنامه

خرید و دانلود - 12000 تومان
 


:: برچسب‌ها: بررسی-ارتباط-سلامت-روان-و-اعتماد-بنفس-و-نقش-آن-در-پیشرفت-تحصيلي-در-دانش-آموزان ,
:: بازدید از این مطلب : 126
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 22 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مصطفی
تعداد صفحات : 90 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بيان مسئله

اهميت و ضرورت تحقيق

اهداف تحقيق

هدف كلي

اهداف جزئي

فرضیه‌های تحقيق

تعاريف نظري و عملياتي

تعریف نظری

تعریف عملیاتی

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

پیشینه نظری

نظريه ي وابستگي

نظریه اشاعه نو آوریها

نظریه کاشت

نظریه تزریقی (گلوله جادویی)

نظریه استحکام یا تأثیر محدود

نظریه استفاده و رضایت مندی یا نیاز جویی

نظریه برجسته سازی

نظریه مارپیچ سکوت

نظریه جامعه اطلاعاتی

نظریه نقش فرهنگی – ایدئولوژیکی رسانه

نظریه مصرف بین فرهنگی

نظریه كنش متقابل نمادي

نظريه تهاجم فرهنگي پارسونز

اقتصاد سياسي رسانه‌ها

امپرياليسم فرهنگي

امپرياليسم فرهنگي يا هژموني فرهنگي

ليبراليسم

رهيافت ارتباطات در تئوری‌های ارتباط و توسعه

رويكرد تأثير ارتباطات

رويكرد نشر نوآوري

رويكرد وسايل ارتباط جمعي و مدرنيسم

انگاره سازي رسانه‌ای

نقد پیشینه نظری

نقد نظریه تزریقی

طبق  نقد  نظریه کنش متقابل نمادین

پیشینه تجربی

نقد پیشینه تجربی

شناسايي متغيرهاي تحقيق و ارائه فرضیه‌های تحقيق

مدل تحلیلی تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

روش تحقيق

ابزار اندازه گيري تحقیق

معرفي وسيله اندازه گيري و جمع آوري داده‌ها

پيش آزمون وسیله‌ی اندازه گيري

جامعه‌ی آماري

واحد آماري

نمونه آماري و روش نمونه گيري

محيط پژوهش

زمان پژوهش

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

تحلیل‌های توصیفی

تحلیل استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

یافته‌های توصیفی پژوهش

یافته‌های استنباطی پژوهش

پیشنهادات

محدوديت هاي تحقيق

منابع و مآخذ

منابع لاتین

ضمائم

پرسشنامه

خرید و دانلود - 12000 تومان
 


:: برچسب‌ها: بررسی-میزان-اثرات-شبکه-ماهواره-ای-بر-زندگی-اجتماعی-جوانان ,
:: بازدید از این مطلب : 232
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 22 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مصطفی
تعداد صفحات : 93 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

اهداف کلی

اهداف جزئی

مفاهیم و تعاریف عملیاتی

متغیر وابسته

تعریف عملیاتی متغیر وابسته (سبک زندگی)

متغیرهای مستقل

سازمانبندی تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

سبک زندگی

تاریخچه

جامعه مصرفي و سبك زندگي

هویت

ارزش

پیشینه نظری

مبانی و مواضع نظری

نظريه يادگيري مشاهده اي

نظریه مارپیچ سکوت

نظریه کاشت

نقد پیشینه نظری

پیشینه تجربی

تحقیقات صورت گرفته در زمینه سبک زندگی

نقد پیشینه تجربی

رسانه

ارتباط جمعي-  تاريخچه رسانه‌هاي جمعي

كاركرد رسانه‌هاي جمعي

وظيفه رسانه چيست؟

قدرت تأثير رسانه‌هاي جمعي

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

جامعه آماري

روش نمونه گیری

روش تحقیق

ابزار جمع آوری اطلاعات

روش تجزيه و تحليل اطلاعات

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

آمار توصیفی

آمار استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری

پیشنهادات تحقیق

محدودیت های تحقیق

منابع

ضمایم

پرسشنامه

خرید و دانلود - 12000 تومان
 


:: برچسب‌ها: بررسی-میزان-استفاده-از-رسانه-های-جمعی-و-رابطه-آن-با-سبک-زندگی ,
:: بازدید از این مطلب : 215
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 22 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مصطفی
تعداد صفحات : 120 صفحه

چکیده

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرها

فصل دوم ادبیات و پیشنیه تحقیق

مبانی نظری و یافته های پژوهشی

عزت نفس در قرآن مجید

عزت نفس کلی

عزت نفس اجتماعی

مولفه های عزت نفس

ماهیت عزت نفس

نظریات مرتبط با عزت نفس

نظریه جیمز

نظریه مید 

نظریه کولی

نظریه سالیوان

نظریه ی روزنبرگ

نظریه ی هورنای

نظریه آدلر

بهداشت روانی

تعریف سلامت روانی

تعریف بهداشت روانی در فرهنگهای مختلف

اصول بهداشت روانی

عوامل موثر درتامین سلامت روانی

نقش خانواده درتامین سلامت روانی

نظریات مرتبط با سلامت روانی

نظریه  زیگموند فروید

نظریه آدلر

نظریه سالیون

 راجرز

نظریه آلبرت الیس

نظریات نوین مبتنی بر شناخت درمانی(گلاس و اسکینر)

بهزیستی روانشناختی

عقب ماندگی ذهنی

ویژگیهای کودک استثنایی

نیازهای والدین کودکان استثنایی

احساسات والدین کودکان استثنایی

پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع

فصل سوم فرایند پژوهش

روش پژوهش

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار پژوهش

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی

پرسشنامه عزت نفس

پرسشنامه سلامت روانی

روشهای تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم یافته های پژوهش

تجزیه و تحلیل داده ها

بررسی جمعیت شناختی  آزمودنیها

بررسی متغیرهای اصلی فرضیات تحقیق

فصل پنجم نتیجه گیری

خلاصه یافته های پژوهش

بحث و نتیجه گیری

محدودیت های تحقیق

پیشنهادهای تحقیق

فهرست منابع و ماخذ

ضمائم

1- پرسشنامه عزت نفس هترتون و پولوی

2- پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)

خرید و دانلود - 12000 تومان
 


:: برچسب‌ها: بررسی-رابطه-عزت-نفس-با-بهداشت-روانی-و-بهزیستی-روانشناختی-والدین-دانش-آموزان-کم-توان-ذهنی-و-عادی ,
:: بازدید از این مطلب : 195
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 22 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مصطفی
تعداد صفحات : 40 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق 

مقدمه

بيان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

هدف تحقيق

فرضیه هاي تحقيق

تعريف عملياتي مفاهيم

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

عوامل زناشويي

عشق ازدواج

پيشينه پژوهش

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقيق

روش جمع آوری اطلاعات

حجم نمونه

ابراز تحقيق

روش آماري

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری

پيشنهادات

منابع

خرید و دانلود - 4000 تومان
 


:: برچسب‌ها: بررسي-نگرش-دانشجويان-نسبت-به-عوامل-موثر-در-ازدواج ,
:: بازدید از این مطلب : 222
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 22 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مصطفی
تعداد صفحات : 140 صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات طرح

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف پژوهش

فرضیه ها و سؤالات پژوهش

تعریف مفاهیم،اصطلاحات و متغیرها

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه

مبانی نظری

مبانی نظری شخصیت

تعریف شخصیت

روش های تحلیل عامل

دیدگاه های صفات

نظریه آلپورت

دیدگاه های تحلیل عوامل

نظریه کتل

نظریه آیزنگ

نظریه گیلفورد

پیدایش الگو پنج عاملی در ساخت شخصیت و تحلیل آن

حیطه های پنجگانه شخصیت

تفسيرهاي نظري الگوي پنج عاملي شخصيت

مباني نظري هوش هيجاني

هوش هيجاني و سير تاريخي آن

تعريف هوش هيجاني

اساس زيست شناختي هوش هيجاني

ديدگاه‌هاي نظري درباره هوش هيجاني

مدل توانايي هوش هيجاني

مدل مختلط هوش هيجاني

هوش هيجاني و روح زمان

ابعاد هوش هيجاني

تفاوت هوش هيجاني و هوش عقلاني

هوش هيجاني و پنج عامل بزرگ شخصيت

پیشرفت تحصیلی

تعاریف پیشرفت تحصیلی

معیارهای پیشرفت تحصیلی

پژوهشهاي انجام يافته در ارتباط با موضوع پژوهش

پژوهشهاي انجام يافته داخلي

پژوهشهای انجام یافته خارجی

جمع بندی

فصل سوم: طرح تحقیق

طرح پژوهش

جامعه پژوهش

تعداد نمونه و نحوه نمونه گیری

ابزارهای پژوهش

شیوه اجرای پرسشنا مه ها

روش تجزیه و تحلیل داده

فصل چهارم: نتایج تحلیل

توصیف داده های پژوهش

تحلیل استنباطی داده های پژوهش

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

بحث و بررسی در مورد یافته ها

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات

منابع فارسی و لاتین

چکیده انگلیسی

ضمائم

پرشسنامه هوش هیجانی بار-آن

پرسشنامه ویژگی شخصیتی NEOPI-R

جداول و داده های SPSS

خرید و دانلود - 14000 تومان
 


:: برچسب‌ها: بررسی-رابطه-ویژگیهای-پنج-عاملی-شخصیت-با-هوش-هیجانی-و-پیشرفت-تحصیلی-دانش-آموزان-پسر-سال-سوم-متوسطه ,
:: بازدید از این مطلب : 223
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 22 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مصطفی
تعداد صفحات : 52 صفحه

فصل اول

فایده و اهمیت تحقیق

فرضیه مورد بررسی

تعریف عملیاتی

فصل دوم

تاریخچه قاعدگی

تاریخچه پرخاشگری

طبقه بندی تنش پیش از عادت ماهانه از نظر دکتر آبراهام مازلو

تقویم عادت ماهانه

آمنوره

فصل سوم

جامعه تحقیق

نمونه تحقیق

چگونگی نمونه برداری

توضیح درباره نمونه ها از سن، جنس، خانواده تحصیل

ابزار تحقیق

بیان متغیرها

اجرای تست

جدولها

استخراج نتایج جدولها

محاسبات آماری

فصل چهارم

جدول سندرم پیش از قاعدگی

نمودارهای درختی

محاسبات آماری: میانگین، آزمون T

تفسیر نتایج

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

خلاصه پژوهش

پیشنهادات

منابع

خرید و دانلود - 5200 تومان
 


:: برچسب‌ها: رابطه-سندرم-پيش-از-قاعدگي-با-پرخاشگري-در-دانشجويان-دختر ,
:: بازدید از این مطلب : 143
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 22 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مصطفی
تعداد صفحات : 66 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بيان مسئله

اهميت مسئله

اهداف تحقيق

فرضیه های تحقیق

اهداف تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری

حوزه خصوصي

حوزه عمومي

موانع و مشكلات مشاركت سياسي

نمونه هاي مشاركت ناموفق زنان علل و موانع آن

موانع و مشكلات اقتصادي زنان در جامعه

عدم آگاهي زنان از حقوق خويش مانع عمده مشاركت زنان

نظر جامعه شناسان در مورد مشاركت زنان

نظريات فمينيستي

مشاركت زنان از نگاه قرآن و سنت

پیشینه تحقیق

پيشينه هاي تحقيق انجام شده در ايران

پيشينه تحقيقات انجام شده در جهان

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق

نمونه آماري و روش نمونه گيري

روش جمع آوري اطلاعات

طرح تحقيق

فرضيه هاي تحقيق

تعريف عملياتي واژه ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

تجزيه و تحليل يافته هاي آماري

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

خلاصه و نتيجه گيري

منابع

پرسشنامه

خرید و دانلود - 6600 تومان
 


:: برچسب‌ها: بررسی-شناخت-موانع-و-مشکلات-زنان-در-مسائل-اجتماعی-و-اقتصادی ,
:: بازدید از این مطلب : 246
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 22 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مصطفی
تعداد صفحات : 72 صفحه

فصل اول: كليات پژوهش

مقدمه    

بیان مسئله    

اهمیت و ضرورت پژوهش    

اهداف پژوهشی    

سؤالات پژوهش    

فرضیات پژوهش    

فرضیات جزئی    

انواع متغيیر    

تعریف مفاهیم و اصطلاحات اساسی    

موانع و تنگاناهای تحقیق    

خلاصه فصل اول     

فصل دوم: پيشينه تحقيق

مقدمه    

تاریخچه تحقیق    

ارائه ی نظریات درباره ی تحقیق    

تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق    

ویژگی های تحقیق از نظر تاک من    

ویژگی های تحقیق از نظر جان بست    

پیشرفت تحصیلی و عوامل مربوط به آن    

فصل سوم: روش تحقيق

مقدمه

روش تحقیق    

جامعه ی آماری    

حجم نمونه و روش نمونه گیری    

روش جمع آوری اطلاعات    

روایی

روایی محتوایی    

روایی بیرونی    

پایانی    

روش ضریب آلفای کرونباخ    

ابزار جمع آوری اطلاعات    

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    

میانگین    

خلاصه فصل سوم    

فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته ها

مقدمه    

داده ها به ترتیب نزولی    

جداول و نمودارها

بررسی فرضیات تحقیق    

خلاصه فصل چهارم    

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

تفسیر نتایج تحقیق    

پیشنهادات تحقیق    

منابع و ماخذ    

پرسشنامه

خرید و دانلود - 7200 تومان
 


:: برچسب‌ها: بررسي-رابطه-بين-تحقيق-و-پژوهش-دانشجويان-با-افزايش-انگيزه-و-پيشرفت-تحصيلي ,
:: بازدید از این مطلب : 141
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 22 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مصطفی
تعداد صفحات : 95 صفحه

فصل اول: کلیات طرح تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت وضرورت تحقیق

هدف کلی تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعریف عملیاتی تحقیق

فصل دوم: ادبیات و پیشینه ی تحقیق

مبانی پژوهش

مقدمه

مکاتب و نظریات مدیریت

نظریات سازمانی

گرینفیث: جوانب مهم روابط انسانی

انگیزش

ادراک

ارتباط

ساختار قدرت

اختیار

روحیه

پویایی گروهی

تصمیم گیری

رهبری

نظریه های رهبری

نظریه ی پیوستگی رفتار رهبری

انواع سبک های رهبری:

آمرانه، مشورتی، مشارکتی، انتقال قدرت

انواع سبکهای مدیریت

مقایسه ی رهبری آموزشی با مدیر آموزشی

مدیریت آموزشی و وظایف آن

نظریه ی جایگزینی های رهبری

نظریه ی مدیریت به عنوان یک اقدام نمادین

نظریه ی «مسیر- هدف» در ارتباط با رفتار مدیر

مقایسه ی رهبری خدمت گذار با رهبری تحول گرا

نظریه ی مدیریت دوراندیش «مارشال ساشکین»

مروری بر روحیه و نظریات مرتبط به آن

انواع روحیه

ابعاد روحیه

عوامل تضعیف و تخریب روحیه

عوامل مؤثر برروحیه ی کارکنان

ویژگی های شخصی

نظریه های روابط انسانی

نقش مدیر در پرورش خلاقیت

جو سازمان

رضایت شغلی

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

روش پژوهش

جامعه ی آماری

نمونه آماری

روش نمونه گیری

ابزار گردآوری اطلاعات

پایایی ابزار گرد آوری اطلاعات

روایی ابزار گردآوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و مآخذ

پرسشنامه سبک سنج مدیریت «فرد لوتانز»

پرسشنامه «روحیه معلمان»

خرید و دانلود - 9500 تومان
 


:: برچسب‌ها: بررسی-رابطه-ی-بین-سبک-های-مدیریت-رابطه-مدار-وظیفه-مدار-با-روحیه-ی-کارکنان-مدارس ,
:: بازدید از این مطلب : 198
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 22 دی 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد